Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2001 με αντικείμενο αρχικά την παραγωγή πλαστικών πωμάτων και από τότε δεν σταμάτησε να αναπτύσσει την πολυδιάστατη δραστηριότητά της παράγοντας πλούτο και προσφέροντας θέσεις εργασίας στην οικονομικά υποβαθμισμένη περιοχή της Άνω Μεσσηνίας. Το 2009 επεκτάθηκε στον τομέα της κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων καταφέρνοντας να γίνει η εταιρεία με τα περισσότερα έργα πάρκων και σε στέγες σπιτιών στη Πελοπόννησο. Το 2014 οι συνθήκες ήταν ώριμες για την εκμετάλλευση του πιο πολύτιμού μας πόρου, της αρτεσιανής πηγής μας. Έτσι ξεκίνησε η εμφιάλωση του νερού Ανδανία. Παράλληλα, συνεχίζεται η παραγωγή πωμάτων και πλαστικών φιαλών PET.