Νέα

Bottled Artesian water Andania

19 Αυγ: Ποιότητα νερού = Αρτεσιανό νερό Ανδανία

Το αρτεσιανό νερό θεωρείται καλύτερης ποιότητας διότι φιλτράρεται φυσικά από τα πετρώματα, βρίσκεται σε μεγάλο βάθος και αναβλύζει στην επιφάνεια χωρίς να έρθει σε επαφή με άλλα επιφανειακά ύδατα και ρύπους.